ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...


دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها


:domain is unavailable


تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه قیمت جدید انتقال بازسازی
.com 11,50 € 1 سال 11,50 € 1 سال 11,50 € 1 سال
.net 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال
.org 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال
.pt 17,00 € 1 سال 0,00 € 1 سال 17,00 € 1 سال
.biz 16,50 € 1 سال 16,50 € 1 سال 16,50 € 1 سال
.info 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.blog 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.co.uk 9,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.eu 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال
.io 60,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال
.me 34,50 € 1 سال 34,50 € 1 سال 34,50 € 1 سال
.online 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.us 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال
.uk 9,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.top 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال
.xyz 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.vip 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.adv.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.accountant 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.academy 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.accountants 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال
.adult 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال
.arq.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.art 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.art.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.auction 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.audio 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال
.auto 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال
.band 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.bar 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.bar.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.best 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال
.bid 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال
.beer 27,50 € 1 سال 27,50 € 1 سال 27,50 € 1 سال
.black 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال
.blackfriday 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال
.blog.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.br.com 51,50 € 1 سال 51,50 € 1 سال 51,50 € 1 سال
.builders 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.business 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال
.bz 22,50 € 1 سال 22,50 € 1 سال 22,50 € 1 سال
.cafe 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.camera 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.camp 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال
.capital 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.car 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال
.cards 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.career 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال
.careers 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.casa 27,50 € 1 سال 27,50 € 1 سال 27,50 € 1 سال
.cc 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.chat 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.cheap 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.click 7,50 € 1 سال 7,50 € 1 سال 7,50 € 1 سال
.clinic 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.cloud 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.club 19,50 € 1 سال 19,50 € 1 سال 19,50 € 1 سال
.co 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال
.co.com 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.co.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.co.nz 23,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.co.de 11,50 € 1 سال 11,50 € 1 سال 11,50 € 1 سال
.co.za 10,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.coach 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.codes 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.com.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.college 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال
.coffee 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.com.co 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.com.ru 6,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 6,50 € 1 سال
.com.mx 15,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.com.de 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.com.sc 112,50 € 1 سال 112,50 € 1 سال 112,50 € 1 سال
.community 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.company 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.consulting 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.credit 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال
.dance 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال
.date 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.de 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.dating 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.de.com 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال
.deals 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.delivery 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.dental 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.dentist 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال
.design 49,50 € 1 سال 49,50 € 1 سال 49,50 € 1 سال
.desi 19,50 € 1 سال 19,50 € 1 سال 19,50 € 1 سال
.diet 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال
.diamonds 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.dev 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.digital 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.direct 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.discount 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.directory 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.doctor 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال
.dog 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.domains 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.download 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.earth 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.eco 76,50 € 1 سال 76,50 € 1 سال 76,50 € 1 سال
.eco.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.education 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.email 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.energy 98,50 € 1 سال 98,50 € 1 سال 98,50 € 1 سال
.eng.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.eng.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.engineer 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.engineering 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.enterprises 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.equipment 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.es 10,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.eu.com 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال
.exposed 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.expert 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.express 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.fail 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.family 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.fans 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.farm 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.fashion 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.fish 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.fishing 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.fitness 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.fit 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.flowers 135,50 € 1 سال 135,50 € 1 سال 135,50 € 1 سال
.fm 129,50 € 1 سال 129,50 € 1 سال 129,50 € 1 سال
.football 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.fr 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.fun 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.futbol 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.gallery 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.game 449,50 € 1 سال 449,50 € 1 سال 449,50 € 1 سال
.games 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.gifts 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.gift 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.global 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.gmbh 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.gold 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال 100,50 € 1 سال
.golf 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.gr.com 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال
.gratis 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.green 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال
.group 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.gripe 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.haus 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.healthcare 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.help 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.hiphop 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال
.holdings 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.holiday 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.hospital 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال
.horse 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.host 96,50 € 1 سال 96,50 € 1 سال 96,50 € 1 سال
.hosting 378,50 € 1 سال 378,50 € 1 سال 378,50 € 1 سال
.house 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.how 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.hu.com 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.id 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.in 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.in.net 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال
.ind.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.ind.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.industries 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.international 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.investments 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال
.juegos 378,50 € 1 سال 378,50 € 1 سال 378,50 € 1 سال
.la 35,50 € 1 سال 35,50 € 1 سال 35,50 € 1 سال
.land 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.lawyer 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال
.legal 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.lgbt 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.life 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.link 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.live 25,50 € 1 سال 25,50 € 1 سال 25,50 € 1 سال
.loan 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.loans 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال
.lol 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.london 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال
.lotto 1.874,50 € 1 سال 1.874,50 € 1 سال 1.874,50 € 1 سال
.love 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.ltd 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.ltda 44,50 € 1 سال 44,50 € 1 سال 44,50 € 1 سال
.marketing 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.market 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.markets 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال
.me.uk 9,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.med.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.media 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.memorial 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.men 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.menu 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.mn 43,50 € 1 سال 43,50 € 1 سال 43,50 € 1 سال
.mobi 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.moda 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.mom 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.money 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.mus.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.mx 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال 50,50 € 1 سال
.name 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال 8,50 € 1 سال
.net.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.net.cn 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.net.co 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.net.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.net.nz 23,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.net.ru 6,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 6,50 € 1 سال
.net.sc 112,50 € 1 سال 112,50 € 1 سال 112,50 € 1 سال
.network 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.news 25,50 € 1 سال 25,50 € 1 سال 25,50 € 1 سال
.ninja 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.nl 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال 13,50 € 1 سال
.no.com 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.nom.co 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.nyc 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.nz 16,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 16,50 € 1 سال
.one 11,50 € 1 سال 11,50 € 1 سال 11,50 € 1 سال
.ong 44,50 € 1 سال 44,50 € 1 سال 44,50 € 1 سال
.ooo 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال
.org.cn 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.org.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.org.mx 16,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال
.org.nz 23,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.org.ru 6,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 6,50 € 1 سال
.org.sc 112,50 € 1 سال 112,50 € 1 سال 112,50 € 1 سال
.org.uk 9,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.page 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.partners 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.parts 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.party 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.pet 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.photo 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.photography 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.photos 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.physio 87,50 € 1 سال 87,50 € 1 سال 87,50 € 1 سال
.pics 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.pictures 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.pink 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.pizza 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.plus 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.poker 61,50 € 1 سال 61,50 € 1 سال 61,50 € 1 سال
.porn 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال
.press 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.pro 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال
.pro.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.productions 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.promo 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.properties 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.property 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال
.protection 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال
.pub 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.pw 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.red 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.report 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.repair 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.rent 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال
.rest 40,50 € 1 سال 40,50 € 1 سال 40,50 € 1 سال
.restaurant 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.rip 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.rocks 13,50 € 1 سال 13,50 € 1 سال 13,50 € 1 سال
.ru 6,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 6,50 € 1 سال
.ru.com 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.run 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.sale 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.sc 106,50 € 1 سال 106,50 € 1 سال 106,50 € 1 سال
.school 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.science 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.se.com 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.se.net 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.security 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال 2.997,50 € 1 سال
.services 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.sex 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال 94,50 € 1 سال
.sexy 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.shiksha 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.shop 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.shopping 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.show 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.site 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.social 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.software 41,50 € 1 سال 41,50 € 1 سال 41,50 € 1 سال
.solar 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.solutions 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.space 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.srl 40,50 € 1 سال 40,50 € 1 سال 40,50 € 1 سال
.store 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال 62,50 € 1 سال
.stream 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.study 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.studio 25,50 € 1 سال 25,50 € 1 سال 25,50 € 1 سال
.style 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.support 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.systems 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.tattoo 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.tax 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.taxi 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.team 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.tech 56,50 € 1 سال 56,50 € 1 سال 56,50 € 1 سال
.technology 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.tel 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.tools 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.toys 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.trade 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال
.trading 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.training 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.travel 121,50 € 1 سال 121,50 € 1 سال 121,50 € 1 سال
.tube 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.tv 36,50 € 1 سال 36,50 € 1 سال 36,50 € 1 سال
.uk.com 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.uk.net 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.university 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.uno 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.us.com 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.vc 42,50 € 1 سال 42,50 € 1 سال 42,50 € 1 سال
.vet 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.video 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال
.vin 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.vote 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.voto 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.vodka 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.watch 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.webcam 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال
.website 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.wedding 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.wiki 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال 29,50 € 1 سال
.wiki.br 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.win 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال 30,50 € 1 سال
.wine 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.work 6,50 € 1 سال 6,50 € 1 سال 6,50 € 1 سال
.works 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.world 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.ws 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال 26,50 € 1 سال
.wtf 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.xxx 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال 99,50 € 1 سال
.yoga 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.zone 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.za.com 51,50 € 1 سال 51,50 € 1 سال 51,50 € 1 سال
.com.pt 17,00 € 1 سال N/A 17,00 € 1 سال
.org.pt 17,00 € 1 سال 9,50 € 1 سال 17,00 € 1 سال
.app 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.institute 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.graphics 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.tours 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.army 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.cam 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال 32,50 € 1 سال
.buzz 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.christmas 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال
.gdn 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال 12,50 € 1 سال
.ink 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.gen.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.gb.net 14,50 € 1 سال 14,50 € 1 سال 14,50 € 1 سال
.irish 45,50 € 1 سال 45,50 € 1 سال 45,50 € 1 سال
.jobs 150,50 € 1 سال 150,50 € 1 سال 150,50 € 1 سال
.law.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.navy 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.sx 35,50 € 1 سال 35,50 € 1 سال 35,50 € 1 سال
.vision 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.agency 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.ca 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.catering 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.guru 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.center 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.foundation 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.limited 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.amsterdam 45,50 € 1 سال 45,50 € 1 سال 45,50 € 1 سال
.city 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال 23,50 € 1 سال
.country 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.town 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.ski 52,50 € 1 سال 52,50 € 1 سال 52,50 € 1 سال
.computer 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.apartments 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.cleaning 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.guide 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.management 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.mba 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.cooking 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.recipes 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.bet 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال 20,50 € 1 سال
.bingo 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال 55,50 € 1 سال
.casino 138,50 € 1 سال 138,50 € 1 سال 138,50 € 1 سال
.events 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.surf 27,50 € 1 سال 27,50 € 1 سال 27,50 € 1 سال
.vacations 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.homes 40,50 € 1 سال 40,50 € 1 سال 40,50 € 1 سال
.cool 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.kim 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.cl 16,50 € 1 سال 16,50 € 1 سال 16,50 € 1 سال
.com.au 15,50 € 1 سال 0,00 € 1 سال 15,50 € 1 سال
.cn.com 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال 47,50 € 1 سال
.com.cn 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.com.ec 52,50 € 1 سال 52,50 € 1 سال 52,50 € 1 سال
.reviews 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.aaa.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.aca.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.actor 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال 39,50 € 1 سال
.cn 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.fyi 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال
.garden 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.guitars 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال 128,50 € 1 سال
.icu 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال 9,50 € 1 سال
.luxury 599,50 € 1 سال 599,50 € 1 سال 599,50 € 1 سال
.miami 19,50 € 1 سال 19,50 € 1 سال 19,50 € 1 سال
.ph 49,50 € 1 سال 24,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال
.pro.ec 52,50 € 1 سال 52,50 € 1 سال 52,50 € 1 سال
.review 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال 37,50 € 1 سال
.law 111,50 € 1 سال 111,50 € 1 سال 111,50 € 1 سال
.kitchen 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال 53,50 € 1 سال
.forsale 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.coupons 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال
.blue 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال 21,50 € 1 سال
.acct.pro 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال 187,50 € 1 سال
.bio 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال 69,50 € 1 سال
.6g.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.asia 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال 17,50 € 1 سال
.build 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال 75,50 € 1 سال
.care 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال 38,50 € 1 سال
.ec 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال 54,50 € 1 سال
.feedback 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.5g.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.bike 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال 33,50 € 1 سال
.lat 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال 31,50 € 1 سال
.pro.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال
.post.in 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال 10,50 € 1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

انتقال یک دامنه